ПОДПИСВАНЕ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

За да се наеме оборудване от Стройрент вече можете да подпишете документите с електронен подпис. Стройрент предпочита въведения с Европейска Директива за рамка на електронните подписи в Общността /European Directive on a Community framework for electronic signatures (Directive 1999/93/EC)/ нов формат PAdES – Advanced Electronic Signatures for Portable Document Format (PDF) – повече информация http://www.etsi.org/index.php/news-events/news/324-news-release-14th-september-2009

За да подпишете документи в този формат, специално за компанията ни е разработен и софтуер за подписване от нашите партньори от „Система за електронни плащания България“ АД, регистриран като доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) с Решение N 1170 от 17.07.2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Софтуер за електронно подписване
Инструкции за работа със специализирания софтуер можете да изтеглите от тук

Видео уроци:

Подписване на документи с ел. подпис за клиенти на Стройрент ЕООД: