Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Подписаване с електронен подпис

За да се наеме оборудване от Стройрент вече можете да подпишете документите с електронен подпис. Стройрент предпочита въведения с Европейска Директива за рамка на електронните подписи в Общността /European Directive on a Community framework for electronic signatures (Directive 1999/93/EC)/ нов формат PAdES – Advanced Electronic Signatures for Portable Document Format (PDF).

За да подпишете документи в този формат, специално за компанията ни е разработен и софтуер за подписване от нашите партньори от „Система за електронни плащания България“ АД, регистриран като доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) с Решение N 1170 от 17.07.2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). 


Линк към софтуера за електронно подписване 

Инструкция за използване

Видео уроци

Подписване на документи с ел. подпис за клиенти на Стройрент ЕООД: