Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Защо под наем?

НАЕМ или ПОКУПКА? Въпроси от изключителна важност за всяка строителна компания. Отговорите са различни според мащаба и дейностите по проектите.

СТРОЙРЕНТ ВЪЗПРИЕМА ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ГОЛЕМИТЕ И СРЕДНИ СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ

ПО-МАЛКО ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДВАНЕ

Чрез пртньорство с външен доставчик на техника, поддръжка , съхранение и обслужване, строителните фирми оптимизират своите разходи и отделят средства за оборудване само по време на строителните дейности, а спестяват в периодите между проектите си. Закупуването на техника не е основен приоритет на никое строително дружество, а и тъй като е съпровождаща функция може да бъде оптимизирана. Строителните компании свеждат до минимум нуждата от инвестиции за закупуване на машини. Тези суми могат да бъдат вложени в други бизнес дейности.

ЯСНО ИЗМЕРИМИ РАЗХОДИ

При договор за наем на оборудване със Стройрент се дава възможност за много по-добро планиране на разходите за всеки проект. Знаейки всички подробности относно типа оборудване, технически параметри, цена, момент на доставка и период на употреба, клиентите на Стройрент могат да планират работата си без опасения от закъснения или липса на подходящата техника. При използването на техника под наем се генерират разходи само за текущия проект. От друга страна, договорът за покупка на лизинг предполага разходи в по-дълъг времеви план и трудно разпределение на плащанията по бюджетите на отделните проекти.

НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ

Когато дружество не притежава машини и оборудване си спестява разходи за обслужващ персонал на пълен щат. Без обслужващ персонал, излишни стават и преките им началници, както и различните нива от веригата на снабдяването. Често строителните компании са изненадани да открият колко много разходи отпадат когато се закрият отдели и позиции отговарящи за ремонт и поддръжка, за консумативи, резервни части, гориво, масла, техническа инспекция, застраховки и всички други допълнителни разходи. Оперативните усилия за управление на налично оборудване и механизация не са малки и обикновено са скрити. Собственикът винаги има повече проблеми в сравнение с този, който наема техника и оборудване.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДМЯНА

С надежден партньор в лицето на Стройрент, клиентите винаги могат да разчитат на бърза подмяна в случай на отказ или повреда. При необходимост, екипът на Стройрент може да посети клиента на място.

ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПАНИЯТА

За повишаване на ефективността на работа и оптимизация на разходите, все повече клиенти на Стройрент използват оборудване под наем и намаляват закупуването на такова. Строителните компании в развитите страни се опират имено на този принцип при калкулиране на разходите за техните проекти. Във време на икономическа криза, при изчисляване на стойността на дадена компанията, наравно с печалбата под внимание се взима и възвръщаемостта на собствения капитал,а чужди инвеститори са готови да платят повече за фирми, които трупат печалба с малко капитал.