КОНТЕЙНЕРИ

Стройрент предоставя на своите клиенти голямо разнообразие от контейнери.

Сглобяемите контейнери са най-често предпочитани при по-големи строителни обекти, където се налага изграждане на временни постройки за ръководители на обекти, работници и др. Предимството им е, че чрез сдвояване могат да променят размерите си според нуждите на клиента.

Обикновените контейнери имат също приложение по строителните обекти. Те се използват като съблекални, спални помещения или за складови помещения.

Морските контейнери са изключително подходящи и предпочитани и превозвачите. Те са със специфично заключване, което позволява и допълнителна сигурност при международно транспортиране на товари. Някои клиенти ги използват и за складови помещения.

Ламаринените контейнери намират своето приложение най-често като складови помещения.

Всичките контейнери могат да бъдат доставени до Ваш обект с камион оборудван с кран. Позиционирането може да е осъществено като се поставят един до друг или един върху друг, когато пространството е ограничено.

При нужда от консултация, се свържете с представител на Стройрент.

Продукти Цена за ден при период: 1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
31051 Сглобяеми контейнери 150 30 15 11,5
31055 Обикновени контейнери 150 30 15 11,5
31101 Морски контейнери 20″ (6m) 25 15 9 7,2
31102 Ламаринени контейнери 25 15 9 7,2

Посочените цени са без ДДС.

« Към целия каталог