Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Контейнери

Контейнери

Стройрент предоставя на своите клиенти голямо разнообразие от контейнери.

Сглобяемите контейнери са най-често предпочитани при по-големи строителни обекти, където се налага изграждане на временни постройки за ръководители на обекти, работници и др. Предимството им е, че чрез сдвояване могат да променят размерите си според нуждите на клиента.

Обикновените контейнери имат също приложение по строителните обекти. Те се използват като съблекални, спални помещения или за складови помещения.

Морските контейнери са изключително подходящи и предпочитани и превозвачите. Те са със специфично заключване, което позволява и допълнителна сигурност при международно транспортиране на товари. Някои клиенти ги използват и за складови помещения.

Ламаринените контейнери намират своето приложение най-често като складови помещения.

Всичките контейнери могат да бъдат доставени до Ваш обект с камион оборудван с кран. Позиционирането може да е осъществено като се поставят един до друг или един върху друг, когато пространството е ограничено.

При нужда от консултация, се свържете с представител на Стройрент.

Продукти Цена за ден при период: 1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
31102 - Ламаринени контейнери 25 15 9 7,2
31101 - Морски контейнер 20’’ (6m) 25 15 9 7.2
31055 - Oбикновени контейнери 150 30 15 11,5
31051 - Сглобяеми контейнери 150 30 15 11,5