Подпорни кули под наем Layher - 8.00 м/ 51.5 kN - Стройрент

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

Подпорни кули Layher

Подпорни кули Layher

Подпорните кули Layher LerhGerustturm са с работна височина от 1.60 до 8.00 м. и с размери 1.09 / 1.09 м. При височини по-големи от 8м. се изисква специално статично доказателство.

Монтират се ръчно, без завинтване, в задължителна последователност посредством малко съставни части. Рамките просто се снаждат една в друга, застопорявайки се чрез поставяне на диагонални разпънки.

Диагоналите се заключват при натиск посредством механизъм. Стъпалната височина на рамките, главите и петите спомагат за точно определяне на височината.

Допустимата товароносимост на свободно стояща кула, без укрепване горе е 34.8 kN на крак, а с укрепване достига 51.5 kN.