Плътни строителни огради под наем от Стройрент! - Стройрент

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

Плътни строителни огради
Код на продукта: 30001

Плътни строителни огради

Плътната мобилна ограда се използва най-често в строителството и мероприятията на открито. Тя е подходяща за случаите когато освен стандартно ограждане, поради завишени изисквания свързани с охраната на обекта или безопасността на трафика, прозирната мобилна ограда не е достатъчно ефективна. Плътната мобилна ограда е двуцветна, бяла от едната страна и синя от другата. Оградата може да бъде поставяне както само с единия цвят, така и да се редува.

Плътната мобилна ограда задължително трябва да бъде много добре укрепена срещу поривите на вятъра.

Благодарение на разнообразието на аксесоарите, предлагани към тази ограда, тя може да бъде укрепвана както чрез забиване в почвата / настилката, така и чрез поставяне върху специална метална основа, затежнена с рециклирани блокчета там, където не се позволява нарушаване на настилката.

Цени за ден при период

1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
Цена за линеен метър при срок мин. 1 месец 0,18

без ДДС и транспорт

Технически характеристики

Код на продукта 30001
Дължина, cm 216
Дебелина, cm 4.2
Височина, cm 200
Тегло, kg 29

РАЗГЛЕДАЙ ОЩЕ