Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Подпорни кули Layher

Подпорни кули Layher

Подпорните кули Layher LerhGerustturm могат да бъдат с работна височина от 1.60 м. до 8.00 м. и са с размери 1.09 / 1.09 м. При височини по-големи от 8м. се изисква специално статично доказателство. Те се монтират ръчно, без завинтване в задължителна последователност и от малко съставни части: рамките просто се пъхват една в друга и се вкоравяват чрез поставяне на диагоналните разпънки.

Диагоналите са с механизъм, който се заключва при натиск.

Стъпалната височина на рамките, главите и петите спомагат за точно определяне на височината.

Допустимата товароносимост на свободно стояща кула, без укрепване горе е 34.8 kN на крак, а с укрепване достига 51.5 kN.