Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Трамбовъчни машини

Трамбовъчни машини

Еднопосочни трамбовки , реверсивни трамбовки и трамбовки тип пачи крак са видовете оборудване в групата трамбовъч ни машини в Стройрент.

Еднопосочната трамбовка е машина, подходяща за трамбоване на чакъл и пясък. Използва се при обработване на големи и малки участъци. Управлението на машината не изисква специални умения за работа. Големината на машината е от значение, за да получите оптимален резултат. Стройрент разполага с 65kg, 85kg, 100kg, 140 kg еднопосочни трамбовки. Всичките трамбовки са с оборудване с приставка за кука за кран, за да бъде улеснено тяхното транспортиране.

Реверсивните трамбовки , които Стройрент предлага са 140kg, 200kg и 400kg. При тях също е от значение, освен статичното тегло, така и големината на плочата. Намират приложение в жилищното и инфраструктурното строителство. С тази машина може да трамбовате различни фракции чакъл, пясък, земни маси и пресен асфалт.

Реверсивната трамбовка BOMAG BPH 80/65, която предлагаме на клиентите си е 800kg. трамбовка, която е добър избор при изкопни работи, строителство на пътища, прокарване на канали. Специфичното при нея е възможността да се управлява с дистанционно управление, което е от голямо значение при трудно достъпни терени.

Разполагаме и с два модела трамбовки тип пачи крак на марките WACKER и WEBBER . Техническите спецификации на двете марки се препокриват, затова и ние не ги разграничаваме като отделен вид оборудване. Този тип машина е най-подходяща при трамбоване на земни маси. Тази трамбовка, работи с голяма амплитуда и покрива напълно изискванията на всеки строител.

В тази група оборудването е тясно специализирано, но употребата на машините е лесно усвоима. Ако имате въпроси може да се свържете с наш колега, за да отговори на въпросите ви.

Продукти Цена за ден при период: 1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
17030 - Трамбовки пачи крак 83 56 52 45
17023 - Реверсивна трамбовка 800 KG Bomag BPH 80/65 158 105 90 75
17020,17021,17022 - Реверсивни трамбовки 140, 200, 400 кг 75/135/145 48/90/98 44/76/85 38/66/68
17010,17011,17012,17019 - Еднопосочни трамбовки 65, 85, 100, 140 кг 55/60/75/68 37/42/48/46 33/38/44/43я 27/32/38/38