Централен офис на Стройрент в София - бул. Ботевградско шосе 273

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

София - Централен офис и склад

София - Централен офис и склад

УПРАВЛЕНИЕ / ФИНАНСИ / АДМИНИСТРАЦИЯ / СКЛАД

Адрес: бул. “Ботевградско шосе” №273, П.К.1839

Работно време: Понеделник – Петък  08:30 -17:30

Национален телефон: 0700 1 9988
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: sofia@stroyrent.bgУПРАВЛЕНИЕ

Ганимир Ганчев

Ганимир Ганчев

Управител

Тел.: +359 2 945 52 48
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: ganimir.ganchev@stroyrent.bg

Николай Кралев

Николай Кралев

Директор / Административни въпроси

Тел.: +359 2 945 52 48
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: nicolay.kralev@stroyrent.bg

Янек Балонски

Янек Балонски

Председател на Надзорния Съвет

ОТДЕЛ ФИНАНСИ

Галина Василева

Главен счетоводител

Тел.: +359 894 649 405
Факс: +359 2 839 49 01
E-mail: galina.vasileva@stroyrent.bg

Мила Митова

Счетоводител

Тел.: +359 897 829 646
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: mila.mitova@stroyrent.bg

Боянка Петрова

Счетоводител

Тел.: +359 879 222 701
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: boyanka.petrova@stroyrent.bg

Елена Алексова

Касиер

Тел.: +359 878 581 982
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: elena.aleksova@stroyrent.bg

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тихомир Иванов

Мениджър Проучване на Пазари

Тел.: +359 879 444 490
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: tihomir.ivanov@stroyrent.bg

Силвия Ганчева

Мениджър Софтуерни Приложения

Тел.: +359 889 285 545
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: silviya.gancheva@stroyrent.bg

Кристина Димитрова

Юрисконсулт

Тел.: +359 895 560 300
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: legal@stroyrent.bg