Подпорно скеле за надлез на бул. Околовръстен път

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

Подпорно скеле за надлез на бул. Околовръстен път , София

За изпълнението на надлеза на бул.Околовръстен път в гр. София, кв. Симеоново, фирмата изпълнител ГБС Инфраструктруно строилтество, се обърна към нас за подпорно скеле Layher AllRound.

Необходимо беше да се подпрат стоманобетонните кусинети на моста. Инженерният екип на Стройрент разработи монтажна схема, която освен необходимите елементи, разясни и начина на монтаж . Проекта представляваше подпирането на самият кусинет, както и участък за работна площадка.

Необходимо беше да се разработи и втори проект, изготвен специално за подпиране между стълбовете.

Клиента ни, като изключителен професионалист прие и осъществи всичко предписано от екипа ни, без забележки.