Скеле за асансьорни шахти - София Еър Порт от Стройрент

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

Скеле за асансьорни шахти – СОФИЯ ЕЪР ПОРТ

Скеле за асансьорни шахти – София Еър Порт поръча нашият италиански клиент КО-ВЕР ИНДУСТРИАЛ. За обекта си в гр. София, София Еър Порт, се обърнаха към нас за отдаване на оборудване под наем за своите седем броя асансьорни шахти. Монтажа и демонтажа на оборудването се осъществи от една от монтажните групи на Стройрент в срокове поставени от клиента. Нужните елементи бяха доставени с организиран от нас транспорт.

Разработването на проектите не беше проблем за инженерния екип на фирмата ни. Размерите на скелетата Layher AllRound, които се използваха, за да се постигнат отстоянията от стените,бяха с дължини и ширини от 0,73м., 1,57м. и 2,07м., Това беше необходимо и за да се осъществи монтажа на релсите. За този обект най – високата асансьорна кула достигаше височина 28,00 м.