Политика за поверителност - Стройрент

Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Политика за поверителност

„СТРОЙРЕНТ“ ЕООД има ангажимент да защитава неприкосновеността на личните данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие със законите за защита на личните данни в България и Европейския съюз.

Администратор на данни

„СТРОЙРЕНТ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131550089, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

гр. София, район Подуяне, п. код 1839, Ботевградско шосе 273,

E-mail: office@stroyrent.bg

Телефони – 0700-1-9988

Лични данни, които събираме

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, телефон, идентификационен номер, данни за местонахождение и онлайн идентификатор.

По-специално възможно е да събираме следните категории информация:

а.    Име, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер, данни от кредитна/дебитна карта или други данни за плащане;

б.    Информация за платени и неплатени задължения към „СТРОЙРЕНТ“ ЕООД;

в.    Информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт;

г.  Съобщенията, които ни изпращате или адресирате до нас чрез писма, имейли, обаждания и др.

С каква цел използваме личните Ви данни, защо и за какъв период от време

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

а.    Свързване с Вас в случаите, в които сключеният с Вас договор предвижда това;

б.    Потвърждаване/преглеждане на данни от кредитна или друг вид карта за разплащане: използваме Вашата информация за плащане с цел осчетоводяване, таксуване и финансов контрол и за да установим и/или предотвратим всякакви злоупотреби;

в.     Предоставяне на информация относно фактури по Ваша партида;

Ние ще обработваме личните Ви данни, само ако имаме законово основание за това, каквото основание са сключените договори между „СТРОЙРЕНТ“ ЕООД и неговите клиенти.

Възможно е също така да обработваме личните Ви данни поради една или повече от следните причини:

 • За спазване на законово задължение (за статистически цели, при поискване от държавен орган или орган на местното самоуправление);
 • Предоставили сте ни съгласие да използваме личните Ви данни (напр. за заплащане на фактyри);

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

Трябва също така да вземем под внимание и периодите, през които може да бъде нужно да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. Ако престанем да се нуждаем от личните Ви данни, ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Сигурност на Вашите лични данни

Ние съблюдаваме стриктни процедури за сигурност при съхранение и разкриване на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от случайна загуба, унищожаване или увреждане.

Възможно е да разкрием Вашите данни на доверени трети страни за целите, посочени в настоящите Правила за поверителност. Ние изискваме от всички трети страни да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие със законодателството за личните данни в ЕС.

Споделяне на Вашите лични данни

Можем също така да споделим личните Ви данни със следните трети страни за целта, описана в настоящите Правила за поверителност:

 1. Държавни органи, правоохранителни служби, регулатори с цел спазване на законови изисквания;
 2. Партньорски компании и банки, със задължение да предоставят разнообразни възможности за заплащане на задълженията на абонатите на „СТРОЙРЕНТ“ ЕООД;
 3. Компании за кредитни и дебитни карти, улесняващи Вашите плащания към нас и извършващи наблюдение срещу злоупотреби, които може да се нуждаят от информация относно Вашия начин на плащане, за да обработят плащането или да осигурят безопасността на Вашата разплащателна транзакция;
 4. Юридически и други професионални съветници, съдилища и правоохранителни служби, за да упражним законовите си права във връзка с договорните ни отношения с Вас;

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“ (“COOKIES”)

Използваме Cookies, за да оптимизираме и актуализираме уебсайта си и по този начин да  предоставим една добра и съобразена с нуждите Ви интернет услуга. Данните, които получаваме, чрез употребата на Cookies в нашия сайт,  никога не разкриват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви.

„Cookie” представлява текстови файл, който се съхранява и/или извлича чрез Вашия браузър на хард диска на устройството, което ползвате, за да сърфирате в Интернет (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон). Основната функция и цел на Cookies е да улеснят и опростят взаимодействието между потребителя и уебсайтовете, които разглеждат. Така например, с помощта на Cookies могат да бъдат запомнени данни за регистрация, избор на език и други индивидуални филтри и настройки, които правят достъпването и търсенето Ви из уебсайтовете по-сигурно и бързо.

Блокирането, както и премахването на Cookies е напълно възможно. Можете да настроите Вашия браузър или да откажете използването на бисквитки на уебсайта, който сте заявили, но е много вероятно това да възпрепятства достигането до цялостната му визия и функционалност. Важно е да вземете тази информация под внимание, когато на определени страници на уебсайта ни изискаме Вашето съгласие, за да използваме Cookies чрез pop-up съобщение.

Cookies, които използваме на уебсайта

В зависимост от функцията и съдържанието на уебстраницата, за която са предназначени, използваме следните основни видове Cookies:

 • Задължителни Cookies, които Ви позволяват да разглеждате уебсайта и да достъпвате сигурните области, както и да употребявате основните му функции. Обикновено се инсталират след Ваши действия, чрез които заявявате услуги. Този вид Cookies са задължителни за правилната функционалност на нашия уебсайт. Във всеки един момент имате възможност да ги блокирате, но тогава някои функционалности от нашия уебсайт, като например възможността да вземете оферта, няма да работят.
 • Cookies за функционалност, с помощта на които запомняме Вашите настройки и търсения и по този начин, при повторно влизане, успяваме да предложим по – оптимално и бързо отговаряне на заявката Ви. Уебсайтът на Стройрент използва този вид Cookies, единствено за да запомни предпочитания от Вас език – български или английски.
 • Cookies за аналитичност и ефективност, които ни дават информация за броя на потребителите ни и тяхното поведение в момента на търсене. По този начин ние разбираме кои уебстраници са предпочитани от Вас и с какво да подобрим съдържанието на уебсайта ни.
 • Маркетингови Cookies, зададени чрез нашия уебсайт от трети страни – партньори. На уебсайта на Стройрент има публикувани видеоклипове (видео уроци, снимки и упътвания), които са достъпни за Вас, благодарение на вградените услуги, предлагани от YouTube. Използваните от YouTube и други трети страни Cookies събират информация, позволяваща при бъдещо търсене да бъдат предложени сходни публикации в различни търсачки, блогове и канали. Стройрент няма достъп и контрол над Cookies, които са използвани и предоставени от трети страни. Запознаването с политиките и практиките на тези трети страни е силно препоръчително.
 • Други видове Cookies – уебсайта ни не използва други видове Cookies. При настъпила промяна, ще бъде публикувана актуализирана „Политика относно бисквитките“.
 • Валидността на бисквитките, които уебсайтът на Стройрент използва, не надхвърля 2 години

Молим да се вземе под внимание, че използваме услугите на трети страни, за да анализираме и подобрим състоянието на нашия уебсайт. Тези трети страни могат да използват „Cookies“, до които ние нямаме достъп и контрол. Имате възможност  да оттеглите Вашето съгласие по отношение използването на тези Cookies по всяко време. За да направите това, моля вижте указанията по-долу.

Ако искате да изтриете Cookies, които се съхраняват на Вашето устройство и да конфигурирате браузъра си да ги отказва в бъдеще, можете да го направите от менюто му за настройки. Настройките, свързани с Cookies, се намират в някое от следните менюта: „Options“, „Tools“ или „Preferences“ на браузъра Ви. В зависимост от браузъра, Cookies могат да се деактивират по различен начин. За повече информация, можете да посетите уебсайта на Вашия браузър.

Cookies използвани за статистически цели и мониторинг на интернет трафика.

Google Analytics

Нашият уебсайт използва инструмента Google Analytics, който се предоставя безплатно от Google. Чрез Google Analytics, ние получаваме анализ на интернет трафика, касаещ уебсайта ни и с помощта на използваните от него Cookies, развиваме и подобряваме сайта, анализирайки начина по който се използва от Вас и останалите потребители. Информацията, събрана от Cookies, свързана с Вашето поведение на уебсайта (включително Вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхранена от Google [на сървъри в САЩ]. Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google.

В случай, че не желаете данните Ви да бъдат обработвани от Google Analytics можете да се откажете или да контролирате каква информация да се изпраща на Google на този адрес: https://policies.google.com/privacy/partners . Чрез инсталиране на предлагания от Google “Opt-out Browser Add-on” имате възможност изцяло да откажете обработването на данни от Google Analytics. Тези действия няма да ограничат достъпа Ви до уебсайта на Стройрент.

В случай, че проявявате интерес, можете да намерите полезна информация относно Cookies на: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

Тази „Политика относно бисквитките“ е актуализирана последно на 18 Юли 2018 г. Препоръчваме Ви периодично да я преглеждате, за да сте информирани за промените в начина по който използваме “Cookies”. При необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на office@stroyrent.bg

Вашите права за защита на данните

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

 • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме.
 • Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като “заявка за достъп до данни”). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин.
 • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
 • Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им.
 • Възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.
 • Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й.
 • Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
 • Оттегляне на съгласие. Когато сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили.

Няма да е нужно да заплащате такса за достъп до Вашите лични данни (или за да упражните някое от останалите права).

Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

Промени в политиката ни по отношение на личните данни

Нашите Правила за поверителност могат да бъдат променяни периодично, като ще бъдете уведомявани за всяка промяна в тях чрез съобщение на нашия уебсайт и/или по ел. поща (ако действащото законодателство изисква това).