Електрическо табло под наем от всеки склад на Стройрент - Стройрент

Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Елeктрическо табло

Код на продукта: 27040
Елeктрическо табло

Електрическото табло е предназначено да предпазва електроинсталацията, електрическите уреди от претоварване и къси електрически съединения. Сигурността на хората използващи дадена ел. инсталация или уред е на първо място. Поради тази причина фирма Стройрент предлага но своите киенти възможност за наемане на разпределителни ел. табла, който позволяват разпределенио на ел. енергия до всяка точка на обекта.

Цени за ден при период

1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
6 5 4 3

без ДДС и транспорт

Технически характеристики

Технически данни 16 Ah 63 Ah 63 Ah
Тегло, kg 7 30 40
Размери (LxWxH), cm 60x60x95 60x60x95 70x70x120
контакт монофазен – Шуко 2 бр. 6 бр. 6 бр.
контакт монофазен – Евро букса 1 бр.
контакт трифазен – 16А 2 бр. 2 бр. 1 бр.
контакт трифазен – 32А 2 бр. 5 бр.
контакт трифазен – 36А 2 бр. 2 бр.
атоматични прекъсвачи да да да