Електронен подпис

Вече можете да наемете оборудване още по-бързо като изпозвате електронния си подпис. Подпишете документите си бързо когато и където ви е удобно!

Компанията ни приветства използването на въведения нов формат PAdES (Advanced Electronic Signatures for Portable Document Format (PDF)) с Европейска Директива за рамка на електронните подписи в Общността /European Directive on a Community framework for electronic signatures (Directive 1999/93/EC)/.

Специално за компанията ни е разработен нов софтуер от нашия партньор „Система за електронни плащания България“ АД, регистриран като доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) с Решение N 1170 от 17.07.2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Използването му е изключителни лесно – изтеглете го от следващия линк и ползвайте инструкциите за работа:

Линк към софтуера за електронно подписване 

Инструкция за използване

Електронен подпис беше добавен в количката Ви!
0700-1-9988
Бързо запитване