НАЕМ ИЛИ ПОКУПКА?

Въпрос от изключителна важност за всяка компания!

Отговорите са различни според мащаба и дейността на фирмата, проектите, по които работи, значимостта на оборудването в дейността на компанията, както и наличието на инвестиционни средства. Наемът има много предимства, затова ти представяме едни от най-важните:

 

ПО-МАЛКО ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДВАНЕ

Чрез партньорство със Стройрент, фирмите могат да оптимизират своите разходи и да отделят инвестиционни средства само за оборудване, което е с основно значение за тяхната дейност. Така например, с наемането на строителна техника за конкретни проекти, строителните фирми оптимизират своите разходи и отделят средства за оборудване само по време на строителните дейности, а спестяват в периодите между проектите си. Тези суми могат да бъдат вложени в други бизнес дейности. Наемът на оборудване е подходящо решение и за производствени и логистични компании, особено когато става въпрос за съоръжение, което е необходимо за малък брой работни места или такова, което не се използва в основната производствена дейност. Наемът е подходящ избор и при стартиране или разширяване на дейността, когато пазарите и обемът на търсене все още не са напълно ясни и нуждите на дружеството са променливи.

 

ГЪВКАВОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Освен спестяването на всички свързани с покупката разходи като транспорт, ремонт и поддръжка, застраховки и др., наемът на оборудване дава изключителна гъвкавост. Във всеки един момент дружеството може да разполага с оборудване, изцяло отговарящо на неговите нужди, лесно подменяйки вече наетото съоръжение с друго от същия клас. Клиентите на Стройрент могат да планират работата си при ясна себестойност, без опасения от закъснения или липса на подходящата техника.

Наемът често се отъждествява с лизинг, но е важно да се отбележи, че при лизингът няма възможност за подмяна на актива, а връщането му преди изтичане на договора е сложно и винаги свързано с допълнителни разходи за дружеството. Договорът за покупка на лизинг предполага разходи в по-дълъг времеви план и трудно разпределение на плащанията по бюджетите на отделните проекти.

 

НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ

Когато дружество не притежава машини и оборудване си спестява разходи за обслужващ персонал на пълен щат. Често компаниите са изненадани да открият колко много разходи отпадат когато се закрият отдели и позиции отговарящи за ремонт и поддръжка, за консумативи, резервни части, гориво, масла, техническа инспекция, застраховки и всички други непредвидени разходи.

Намаляването на разходите ясно може да бъде отчетено и при дружества със сезонен тип дейност и/или периодичност в натоварването. С намаляване на обемите или навлизането в слаб сезон, ненужните машини се връщат на наемодателя и за тях не се трупат излишни разходи.

 

РЕДУЦИРАНЕ НА НЕПЛАНИРАНИТЕ ПРЕКЪСВАНИЯ НА РАБОТАТА

С надежден партньор в лицето на Стройрент, клиентите винаги могат да разчитат на бърза подмяна в случай на отказ или повреда на оборудването. При необходимост, екипът на Стройрент може да посети клиента и да окаже съдействие на място.

 

ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПАНИЯТА

Оперативните усилия и разходите за управление на налично оборудване и механизация не са малки и обикновено са скрити. Собственикът винаги има повече неизвестни, в сравнение с този, който наема техника и оборудване.

НАЕМ ИЛИ ПОКУПКА? беше добавен в количката Ви!
0700-1-9988
Бързо запитване