Резак под наем от Стройрент - Стройрент

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

Резак
Код на продукта: 14002

Резак

Апаратите за газокислородно рязане се използват за грубо рязане на големи количества метал при демонтаж на дебели метални конструкции, стари дограми или скрап. Рязането се извършва посредством разтопяване на метала с високотемпературен пламък. Процесът е добре познат и с високата си производителност.

За протичането му са нужни пропан бутан и кислород. Трябва да се работи само от обучен персонал с всички необходими лични предпазни средства и при взети мерки за противопожарна защита.

Цени за ден при период

1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
14002 19.90 14.90 13.30 10.80

без ДДС и транспорт

РАЗГЛЕДАЙ ОЩЕ