Резак под наем от Стройрент - Стройрент

Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Резак

Код на продукта: 14002
Резак

Апаратите за газокислородно рязане се използват за грубо рязане на големи количества метал при демонтаж на дебели метални конструкции, стари дограми или скрап. Рязането се извършва посредством разтопяване на метала с високотемпературен пламък. Процесът е добре познат и с високата си производителност.

За протичането му са нужни пропан бутан и кислород. Трябва да се работи само от обучен персонал с всички необходими лични предпазни средства и при взети мерки за противопожарна защита.

Цени за ден при период

1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
14002 19.90 14.90 13.30 10.80

без ДДС и транспорт