Кофражни система за плочи - Стройрент

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

Кофражни система за плочи

Кофражни система за плочи

Кофражна система за плочи под наем от Стройрент

Цени за ден при период: /в български лева и без ДДС/
Продукти 1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
29070 Дървени трегери за метър линеен 0,15 0,076 0,054 0,043
Продукти Цена за ден при период: 1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
29001 Стоманена подпора 2M. – 3,6M.(1700KG – 600KG.) 0,2 0,1 0,07 0,05
29002 Стоманена подпора 2,5M. – 4,5M.(1700KG – 600KG.) 0,28 0,14 0,1 0,07
29003 Стоманена подпора 3 M. – 5M.(1500KG – 500KG.) 0,34 0,17 0,12 0,08
29004 Стоманена подпора 1,5 – 2,9 M 0,2 0,1 0,07 0,05
29005 Телескопична подпора 3.10 – 5.50 усилена, грунд 0,98 0,7 0,62 0,54
29021 Тежка подпора, поцинкована 1,8-3 M (30-20 KN) 0,4 0,16 0,11 0,08
29022 Телескопична подпора ECO 20 1.70-3.00 DOKA 0,4 0,16 0,11 0,08
29023 Телескопична подпора EUREX 20 350 за плоча DOKA 2,22 1,59 1,42 1,23
29024 Телескопична подпора ECO 20 2.30-4.00 M DOKA 0,42 0,3 0,27 0,15
29025 Телескопична подпора EUREX 20 3.00-5.50 M DOKA 0,73 0,35 0,2 0,17
29026 Телескопична подпора EUREX 20 3.00-5.50 M TOP DOKA 0,75 0,35 0,2 0,17