Мобилни мивки и бани под наем - Стройрент - Стройрент

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

Мобилни мивки и бани

Мобилни мивки и бани
Цени за ден при период: /в български лева и без ДДС/
Продукти 1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
31504 Мобилна мивка
31980 Резервоари за вода 1000л
31500 Мобилни бани