Подпорно скеле Layher под наем. Доставка до обект - Стройрент

Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Подпорно скеле

Подпорно скеле

Стройрент предоставя на своите клиенти обемно подпорно скеле Layher AllRound.

Този вид система намира своето приложение при по-големи обекти, често пъти, когато подпорните кули не могат да понесат даден товар или не могат да покрият необходимите височини.

Проектира по зададен проект, като чрез специфични елементи може да достигне до неограничени височини.

Стройрент предоставя висококвалифицирани служители за монтаж, демонтаж, оглед на обекта и доставка.... виж целия текст

Стройрент предоставя на своите клиенти обемно подпорно скеле Layher AllRound.

Този вид система намира своето приложение при по-големи обекти, често пъти, когато подпорните кули не могат да понесат даден товар или не могат да покрият необходимите височини.

Проектира по зададен проект, като чрез специфични елементи може да достигне до неограничени височини.

Стройрент предоставя висококвалифицирани служители за монтаж, демонтаж, оглед на обекта и доставка.

При допълнителни въпроси се свържете с представител на отдел “Скеле”.

Скрий текста
Цени за ден при период: /в български лева и без ДДС/
Продукти 1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
Обемно подпорно скеле Layher Allround