Национален телефонен номер: phone 0700-1-9988

Химически тоалетни и писоари

Химически тоалетни и писоари

Химически тоалетни под наем до всеки обект в страна

Всеки клиент на Стройрент има възможност да наеме химическа тоалетна за минимален срок от 1 ден. Наемат се тоалетни при провеждане на събитие, стартиране на строителен обект, за паркове и градини и  др. Почистванията се определят спрамо натовареността на обекта.

Предимството на тоалетните, които предлагаме е, че са оборудвани с писоари и се обновяват ежегодно.

Вие сами определяте колко броя почиствания да бъдат извършени през периода. Ако се появи необходимост, може да се извърши и допълнително почистване.

Препаратите, които използваме са с доказан произход и осигуряват максимална дезинфекция и аромат.

Доставката и прибирането се извършват от наш камион.

Единствено Стройрент предлага на всеки клиент услугата получаване на известие чрез sms или e-mail, в момента, в който се извърши почистването. Ако поради липса на достъп до обекта или друга причина не можем да обслужим тоалетната, отново ще бъде изпратено известие.

За повече информация, се свържете с наш представител.

Продукти Цена за ден при период: 1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
- Мобилен писоар
- Тоалетната за хора със затруднени опорно – двигателни функции
- Луксозната химическа тоалетна "Maxim 3000"
- Стандартни химически тоалетни