Техника за бетон под наем - пердашки, миксери, вибромастари... - Стройрент

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

Техника за бетон

Техника за бетон

В този раздел ще откриете миксери за бетон, плоскостени вибратори (познати като вибромастари), вибратори за бетон, кюбели за бетон и пердашки.

Миксерите за бетон се използват най-често в строителството. Чрез тях постигате равномерно смесване на материала, без да бъде замърсен терена на работа.

Вибромастарите, които предлагаме са с марките Tremix… ... виж целия текст

В този раздел ще откриете миксери за бетон, плоскостени вибратори (познати като вибромастари), вибратори за бетон, кюбели за бетон и пердашки.

Миксерите за бетон се използват най-често в строителството. Чрез тях постигате равномерно смесване на материала, без да бъде замърсен терена на работа.

Вибромастарите, които предлагаме са с марките Tremix и Enar . С тях лесно ще подравните и вибрирате пресния бетон. Дължината на алуминиевата дъска на вибромастара е 2m., а олекотената конструкция прави уреда лесно преносим.

Вибраторите за бетон са с различна дължина на жилото – от 2 до 6m. Диаметърът на накрайника е от 4 до 6cm. Тази машина намира приложение при вибриране на пресен бетон на специфични кофражни плочи, колони и др.

Кюбелът за бетон е с капацитет 500kg. Подходящ е за пренасяне и на сухи материали, и на течности. Приложение намира главно в строителството, поради голямата му тежест от 145kg.

Пердашките ни са с два размера на 610 и 900mm. Използват се при довършване на бетонова плоча. Според спецификата на плочата, може да изберете подходящия размер. Малкият диаметър е по-подходящ при работа в близост до стени, а големят при необходимост да се обработи голяма площ. Машините се предлагат с лопатки и тави към тях.

Скрий текста
Цени за ден при период: /в български лева и без ДДС/
Продукти 1 ден 7 дни 20 дни 1 месец
11931 Вибратори за бетон 36 26 21 17
11050 Пердашки 610 мм 72 50 46 39
11051 Пердашки 900 мм 82 60 52 46
11020 Вибромастар TREMIX BFP 2 55 40 34 25
11040 Kюбели за бетон 500 kg 55 40 34 25
11010 Миксери за бетон Бетонобъркачка 90 L 21/68 17/51 15/46 11/37