София - Централен офис и склад / Ботевградско шосе

Адрес: бул. "Ботевградско шосе" №273

Работно време: Понеделник - Петък  08:30 - 17:30

Национален телефон: 0700 1 9988
Факс: +359 2 936 80 98
E-mail: sofia@stroyrent.bg

ОТДЕЛИ
 

ВИШКИ
тел:+359 894 649 400
email: vishki@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър
Ивайло Христов
Тел.: +359 894 649 400
E-mail: ivaylo.hristov@stroyrent.bg

Търговски представител
Георги Метаксов
Тел.: +359 879 222 297
E-mail: georgi.metaxov@stroyrent.bg

Търговски представител
Калина Георгиева
Тел.: +359 897829645
E-mail: kalina.georgieva@stroyrent.bg
ЕДРА МЕХАНИЗАЦИЯ
тел: +359 892 000 892
email: mehanizacia@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър
инж. Илия Илиев
Тел.: +359 892 000 892
E-mail: ilia.iliev@stroyrent.bg

Търговски представител
Асен Стоянов
Тел.: +359 896 742 980
E-mail: asen.stoyanov@stroyrent.bg

Търговски асистент
Радостина Димитрова
Тел.: +359 878 589 463
E-mail: radostina.dimitrova@stroyrent.bg

ПО-МАЛКИ МАШИНИ
тел: +359 877 488 777
email: mashini@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър
Бисер Иванов
Тел: +359 877 488 777
E-mail: biser.ivanov@stroyrent.bg

Търговски представител
Николай Иванов
Тел.: +359 879 994 006
E-mail: nikolay.ivanov@stroyrent.bg

Търговски представител
Теодора Тренчева
Тел.: +359 895 770 832
E-mail: teodora.trencheva@stroyrent.bg


СКЕЛЕ
тел.:+359 895 560 322
email: skele@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър
Георги Вълчев
Тел.: +359 895 560 322
E-mail: georgi.valchev@stroyrent.bg

Търговски представител
Димитър Ангов
Тел.: +359 89 863 2012
E-mail: dimitar.angov@stroyrent.bg

Търговски представител
Емил Даскалов
Тел.: +359 89 464 9401
E-mail: emil.daskalov@stroyrent.bg

Строителен Инженер
Радослав Харалампиев
Тел.: +359 879 222 714
E-mail: radoslav.haralampiev@stroyrent.bg
КОФРАЖ
тел.:+359 895 560 322
email: kofraj@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър
Георги Вълчев
Тел.: +359 895 560 322
E-mail: georgi.valchev@stroyrent.bg

Началник склад
Станислав Катранджиев
Тел.: +359 892 265 155
E-mail: stanislav.katrandjiev@stroyrent.bg

Специалист проекти и продажби
Десислава Димитрова
Тел.: +359 892 264 393
E-mail: desislava.dimitrova@stroyrent.bg

ХАСПЕЛИ И ПЛАТФОРМИ
тел.:+359 879 222 716
email: platformi@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър
Георги Вълчев
Тел.: +359 895 560 322
E-mail: georgi.valchev@stroyrent.bg

Търговски представител

Веселин Кръстев
Тел.: +359 879 222 716
E-mail: veselin.krustev@stroyrent.bg


ОГРАДИ, КОНТЕЙНЕРИ И ХИМ. ТОАЛЕТНИ
тел: +359 899 887 800
email: ogradi@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър
Ренета Димова
Тел.: +359 899 887 800
E-mail: reneta.dineva@stroyrent.bg

Началник склад
Антонио Миланов
Тел.: +359 879 222 705
E-mail: antonio.milanov@stroyrent.bg

Търговски асистент
Мария Стаева
Тел.: +359 894 649 409
E-mail: mariya.staeva@stroyrent.bg


ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪБИТИЯ
тел: +359 879 994 030
email: events@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър
Иван Иванов
Тел.: +359 879 994 030
E-mail: ivan.ivanov@stroyrent.bg

Търговски асистент
Наталия Георгиева
Тел.: +359 879 333 329
E-mail: natalia.georgieva@stroyrent.bg
СКЛАДОВА ТЕХНИКА
тел: +359 895 444 050
email: motokari@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър
Борис Илиев
Тел.: +359 895 444 050
E-mail: boris.iliev@stroyrent.bg

Търговски представител
Асен Стоянов
Тел.: +359 896 742 980
E-mail: asen.stoyanov@stroyrent.bg

Търговски асистент
Радостина Димитрова
Тел.: +359 878 589 463
E-mail: radostina.dimitrova@stroyrent.bg


СЕРВИЗ
 

СЕРВИЗ ЕДРА МЕХАНИЗАЦИЯ И ВИШКИ
тел: +359 894 879 464
email: service@stroyrent.bg
Виж повече↓

Началник сервиз
Ивайло Петков
Тел.: +359 894 879 464
E-mail: ivaylo.petkov@stroyrent.bg

Заместник сервиз
Даниел Радков
Тел.: +359 876 444 405
E-mail: daniel.radkov@stroyrent.bg

Координатор
Анна Цекова
Тел.: +359 877 059 777
E-mail: anna.tsekova@stroyrent.bg

СЕРВИЗ МАЛКИ МАШИНИ
тел: +359 879 222 269
email: nedelcho.nikolov@stroyrent.bg
Виж повече↓

Началник сервиз
Неделчо Николов
Тел.: +359 879 222 269
E-mail: nedelcho.nikolov@stroyrent.bg

АДМИНИСТРАЦИЯ
 

УПРАВЛЕНИЕ
тел: +359 2 945 52 48
email: office@stroyrent.bg
Виж повече↓

Управител
Ганимир Ганчев
Тел.: +359 2 945 52 48
E-mail: ganimir.ganchev@stroyrent.bg

Управител
Силвия Ганчева
Тел.: +359 2 945 52 48
E-mail: silviya.gancheva@stroyrent.bg

Председател на Надзорния Съвет
Янек Балонски
Тел.: +359 2 945 52 48
E-mail: janek.balonski@stroyrent.bg

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ
тел: +359 894 649 405
email: finance@stroyrent.bg
email: finance_doc@stroyrent.bg
Виж повече↓

Главен счетоводител
Галина Василева
Тел.: +359 894 649 405
E-mail: galina.vasileva@stroyrent.bg

Счетоводител
Мила Митова
Тел.: +359 897 829 646
E-mail: 
mila.mitova@stroyrent.bg

Счетоводител
Боянка Петрова
Тел.: +359 879 222 701
E-mail: boyanka.petrova@stroyrent.bg

Касиер
Мария Йосифова
Тел.: +359 878 581 982
E-mail: mariya.yosifova@stroyrent.bg

Финансов анализатор
Радостина Маринова
Тел.: +359 879 994 032
E-mail: radostina.marinova@stroyrent.bg
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
тел: +359 879 222 703
email: sofia@stroyrent.bg
Виж повече↓

Дигитален маркетинг
Михаела Ненова
Тел.: +359 879 222 703
E-mail: mihaela.vasileva@stroyrent.bg


ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
тел: +359 898 632 014
email: sofia@stroyrent.bg
Виж повече↓

Вътрешен контрол и одит
Николай Кралев
Тел.: +359 896 742 981
E-mail: nicolay.kralev@stroyrent.bg

Вътрешен контрол и одит
Ивайло Енев
Тел.: +359 898 632 014
E-mail: ivaylo.enev@stroyrent.bg

Вътрешен контрол и одит
Румяна Василева
Тел.: +359 895 560 360
E-mail: rumyana.vasileva@stroyrent.bg

Вътрешен контрол и одит
Павлина Арсова
Тел.: +359 893 300 266
E-mail:pavlina.arsova@stroyrent.bg


РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРИ
тел: +359 879 444 490
email: sofia@stroyrent.bg
Виж повече↓

Мениджър развитие на пазари - България
Тихомир Иванов
Тел.: +359 879 444 490
E-mail: tihomir.ivanov@stroyrent.bg

Мениджър развитие на пазари - Румъния
Ивайло Бораджиев
Тел.: +359 888 991 410
E-mail: ivaylo.boradzhiev@stroyrent.bg


ПРАВЕН ОТДЕЛ
тел: +359 895 560 300
email: legal@stroyrent.bg
Виж повече↓

Юрисконсулт
Мариета Баротева
Тел.: +359 895 560 300
E-mail: marieta.baroteva@stroyrent.bg

Юрисконсулт
Ива Златанова
Тел.: +359 879 994 007
E-mail: legal@stroyrent.bgImage
София - Централен офис и склад / Ботевградско шосе беше добавен в количката Ви!