Обработка на лични данни при кандидатстване

Във връзка с Вашето кандидатстване за работа в СТРОЙРЕНТ, Ви предоставяме следната информация:

  • Администратор на лични данни е “СТРОЙРЕНТ” ЕООД, ЕИК 131550089, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, п. код 1839, Ботевградско шосе № 273, имейл: office@stroyrent.bg, вписано като администратор на лични данни, по-нататък само Дружеството.
  • Контактите на длъжностното лице по защита на личните данни са: имейл: dpo@stroyrent.bg; 070019988, адрес: гр. София, район Подуяне, п. код 1839, Ботевградско шосе № 273.
  • Предоставени от Вас две или три имена, дата на раждане, адрес, телефон, мейл и образование представляват лични данни. Тези лични данни и други данни, които сте решили да впишете във Вашата автобиография, дружеството ще обработи с цел извършване на контакт с Вас с оглед кандидатстването Ви за работа в Дружеството, за изпращане до Вас на бъдещи обяви и/или предложения за вакантни позиции при Дружеството, на който и да е предоставен адрес за комуникация – телефон или електронна поща, евентуално по други канали, гарантиращи сигурност при пренасянето на данни, текстова, звукова и картинна информация, за оценка на опита и квалификацията за определената позиция чрез осъществяването на разговори по телефона, лична среща, за проверка достоверността и актуалността на представената информация чрез справки в публични бази данни, в професионални профили в Социални мрежи, включително в случай че не се стигне до установяване на договорни отношения.
  • Вашите лични данни ще бъдат предоставени на служители/ сътрудници/ партньори на Дружеството за осъществяване на горепосочените цели за обработка. Личните Ви данни ще бъдат обработвани само от лица, оправомощени да ги обработват и от физически и/или юридически лица със статут „обработващ личните данни“ по силата на нареждане или възлагане от страна на Дружеството. При обработката на личните данни получателите на личните данни може да възложат тяхното обработване на лица, оправомощени да ги обработват или на други такива със статут „обработващ лични данни“.
  • Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме съгласно тази декларация за период от 1 (една) година от тяхното предоставяне на Дружеството, като в този срок считаме, че ще се постигнат целите за обработката им.
  • Вашите права във връзка с обработката на лични данни са: право на преносимост и достъп до личните Ви данни, както и може да поискате тяхното коригиране, ограничаване и изтриване. Имате право да възразите срещу обработването за изпращане на обяви и/или предложения за вакантни позиции, да оттеглите съгласието си и да подавате жалба до Комисията за защита на лични данни.
  • Предоставянето на лични данни е доброволно с оглед процеса по подбор на персонал, като евентуалният отказ да предоставите лични данни ще означава отказ да кандидатствате за работа в Дружеството. Можете да оттеглите съгласието си с обработката на личните данни, освен ако е налице друго законно основание за продължаване на обработката на всички или част от отнасящите се до Вас лични данни.

С поставянето на отметка в полето „съгласен съм с декларацията за предоставяне на лични данни“ или с изпращането на автобиография директно по имейл до служител на Дружеството, Вие давате Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и при условията на настоящата декларация.

Обработка на лични данни при кандидатстване беше добавен в количката Ви!
0700-1-9988
Бързо запитване