ISO 9001:2015 - Стройрент

phone 0700-1-9988 Национален телефонен номер:

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Сертифициране на комапанията през 2018г Декларация от Висшето ръководство на Стройрент ЕООД относно политиката и целите по осигуряване на качеството, управление на околната среда и здраве и безопасност при работа Стройрент е компания, която винаги държи на качественото и коректно обслужване. През 2018 г. се сертифицирахме и прилагаме обновената система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015. Внедрихме и прилагаме системата за управление по околната среда БДС EN ISO 14001:2015. Както и системата за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007