Haskovo

Address: Vasil Levski Blvd No 2

Working hours: Monday - Friday 08:30 -17:30
E-mail: haskovo@stroyrent.bg

TEAM

 
Regional manager
Borislav Gogov
Phone: +359 877 828 777


Warehouse manager
Damyan Vassilev
Phone: +359 879 222 298 
Image
Haskovo was added to your cart!