Varna

Address: "Tsar Osvoboditel" Blvd No283

Working hours: Monday - Friday  08:30 -17:30
E-mail: varna@stroyrent.bg


TEAM


Regional Manager
Neno Karaivanov
E-mail: neno.karaivanov@stroyrent.bg
Phone: +359 877 959 777

Sales Assistant
Milena Slavova
E-mail: milena.slavova@stroyrent.bg
Phone: +359 894 390 465
Image
Varna was added to your cart!